Yeni Bir Yönetim, Yepyeni Bir Park Eymir….

 

Saygıdeğer Park Eymir Sakinleri;

Bilindiği üzere komşularımızdan Sayın Yıldız, Korkut TÜRKYARAR ailesinin açmış olduğu mahkeme sonucunda site yönetiminin kat maliklerine devrine karar verilmişti. Oluşturulan seçim komisyonu marifeti ile de seçimlerin huzur içerisinde şaibeye mahal vermeden gerçekleştirildi. Seçim sürecini başından itibaren yöneten seçim komisyonuna ve davaya müdahil olan tüm kat maliklerine bir kez daha teşekkür ederiz.

Derneğimiz tarafından mahkeme ve seçim süreçleri büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, dernek yönetim kurulu kararı gereği davaya derneğin tüzel kişiliğinin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca dernek yöneticileri ve üyeleri seçim komisyonunda da çalışmalara katılarak sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sağlamışlardır.

Sakinler tarafından ilgi ile takip edildiği gözlemlenen seçim süreci büyük bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiştir. Birçok sakinimizin en alttan en üst seviyelere kadar tüm görevlere talip olmaları konutlarımıza gösterilen hassasiyeti gözler önüne sermiştir.

Derneğimizin yönetiminde görev alan sakinlerimiz daha önce de defaten beyan edildiği üzere site yönetimine aday olmamışlardır.

Yeni site yönetiminin yepyeni bir Park Eymir anlayışı ile görev yapacağından şüphemiz yoktur. Bu anlamda tüm sakinlerimiz bölgemizdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara yapıcı katkı sunmalıdır.

Büyük bir özveri ile göreve talip olan tüm site, ada, blok yönetici ve denetçilerini seçilmelerinden dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.  

 

Saygılarımızla…

Dernek Yönetim Kurulu