OLAĞAN GENEL KURUL

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

DERNEĞİMİZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÜNDEM İLE 18.12.2017 TARİHİNDE SAAT 14.00'TE  EYMİR MAHALLESİ, ÇILDIR GÖLÜ CADDESİ,  C2-31 BLOK DOĞA EVLERİ, YÖNETİM DAİRESİ GÖLBAŞI ADRESİNDE YAPILACAKTIR.TOPLANTIDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE, AYNI ADRESTE AYNI SAATTE 28.12.2017 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR. 

 
 
GÜNDEM:


1. Açılış ve Yoklama 
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
3. Divan Kurulunun Seçimi 
4. Başkanın Konuşması 
5. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbra Edilmesi 
6. Mali Raporun Okunması ve İbra Edilmesi 
7. Tahmini Bütçenin Karara Bağlanması 
9. Zorunlu Organların Seçimi 
    a. Yönetim Kurulu 
    b. Denetim Kurulu 
10. Dilek ve Temenniler 
11. Kapanış